اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 واحد اطلاعات

واحد پاسخگویی به سوالات در زمینه خدمات و سرویس های شرکت

 واحد مالی و حسابداری

سوالات مربوط به سرویس ها و فاکتور ها را در این بخش مطرح کنید

 واحد رسیدگی به تخلفات

واحد رسیدگی به گزارشات تخلف کاربران